sierpień 2019 r.

Rozpoczęcie prac przygotowawczych i projektowych w celu realizacji budynku biurowego w Gdańsku ul.3 Maja 5A