WOMA sp. z o.o. założona w 2014 roku w celu realizacji własnych inwestycji biurowo-magazynowych na terenie Trójmiasta kontynuuje działalność gospodarczą prowadzoną od 1982 roku pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych ‘’WOMA” Wojciech Chmielecki (PUT ‘’WOMA”).

Od początku działalności PUT ‘’WOMA” zajmowało się wykonywaniem robót budowlano-instalacyjnych w budownictwie przemysłowym, w obiektach służby zdrowia i oświaty oraz dla klientów indywidualnych.

W maju 2017 r. nastąpiło wniesienie aportem całości PUT ‘’WOMA” do Spółki WOMA sp. z o.o. wraz z jego 35-letnim doświadczeniem w branży budowlano-instalacyjnej.

Znaczącym kapitałem i potencjałem spółki jest kadra inżynierska o dużym doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe. Inżynierowie zrzeszeni w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa są przygotowani zawodowo i upoważnieni do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Woma sp. z o.o. jest właścicielem kilku terenów inwestycyjnych na terenie Trójmiasta. Obecnie podjęła działania projektowe w celu realizacji kompleksu magazynowo-biurowego Rakietowa Park w Gdańsku u zbiegu ulic Nowatorów i Rakietowej. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji – grudzień 2022 r.

Podjęliśmy również działania przygotowawcze i projektowe w celu realizacji budynku usługowego o funkcji biurowej w Gdańsku ul.3 Maja 5A, działka nr 20/4