grudzień 2017 r. - maj 2018 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku biurowego w Gdańsku ul. Rakietowa 33A.